LED svetila in trakovi

RAZSVETLJAVA

Več informacij najdete na Najsvetila.si

Geotermalna energija je zanesljiv vir energije, ki ima minimalen vpliv na okolje, torej je čista in varna. Metode, ki se uporabljajo za pridobitev električne energije ne proizvajajo škodljivih emisij v okolje. Z uporabo geotermalne energije se zmanjšuje uporaba fosilnih goriv, zaradi tega se zmanjšujejo tudi emisije toplogrednih plinov. Geotermalne elektrarne zavzamejo malo prostora za razliko od na primer hidroelektrarn ali termoelektrarn. Geotermalne elektrarne so zgrajene neposredno na viru energije in okolici zlahka oddaja toploto in električno energijo.

LED svetila:

Ocene od 1 do 4; 1- majhen vpliv, 4- velik vpliv, / – ni podatka

Obiščite tudi naš Twitter.Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.